☰ Menu
Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie
Herb Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie

Poniedziałek 10.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

majatek_mec

 

Majątek Spółki

według stanu na dzień 31.03.2013 r.

 

 

 

 

 

 

L.p.

Aktywa

Wartość księgowa

I

Aktywa trwałe

73 636 032,93

1

Wartości niematerialne i prawne   

110 038,97

2

Rzeczowe aktywa trwałe:

71 449 890,74

 

a) Środki trwałe

70 626 529,79

 

b) Środki trwałe w budowie

823 360,95

3

Należności długoterminowe

0,00

4

Inwestycje długoterminowe

1 000,00

5

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 075 103,22

 

w tym: aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.

2 075 103,22

II

Aktywa obrotowe

39 941 434,65

1

Zapasy

7 008 036,25

2

Należności krótkoterminowe

10 860 996,47

3

Inwestycje krótkoterminowe

21 664 637,81

4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

407 764,12

 

Ogółem aktywa

113 577 467,58

Wytworzył:
Joanna Ostrowska
Udostępnił:
Tomasz Zając
(2005-01-20 09:44:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Waldemar Smoła
(2013-07-05 09:01:45)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X