☰ Menu
Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie
Herb Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie

Poniedziałek 10.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Majatek_mec

 

Majątek Spółki

według stanu na dzień 30.06.2016 r.

 

 

 

L.p.

Aktywa

Wartość księgowa

I

Aktywa trwałe

90 117 601,65

1

Wartości niematerialne i prawne   

1 134 125,81

2

Rzeczowe aktywa trwałe:

86 382 510,83

 

a) Środki trwałe

85 434 542,06

 

b) Środki trwałe w budowie

947 968,77

3

Inwestycje długoterminowe

1 000,00

4

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 599 642,18

 

w tym: aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.

2 579 603,61

II

Aktywa obrotowe

35 323 755,73

1

Zapasy

3 064 112,72

2

Należności krótkoterminowe

3 148 953,41

3

Inwestycje krótkoterminowe

28 835 097,90

4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

275 591,70

 

Ogółem aktywa

125 441 357,38

 

Wytworzył:
Joanna Ostrowska
Udostępnił:
Jerzy Stawiarski
(2003-11-04 12:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Waldemar Smoła
(2016-08-31 07:01:37)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X