☰ Menu
Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie
Herb Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie

Poniedziałek 10.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997. Prawo energetyczne.

(Dz.U.03.153.1504)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

(Dz.U.07.16.92)

Rozporządzenie Ministra Energii z 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

(Dz. U. z 25 października 2017 r. poz. 1988)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.

( Dz. U. nr 75, poz.866 z 2000 r. ).

Rozporządzenie dotyczące wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja". Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 maja 1998 r.

(Dz. U. Nr 60, poz.387)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.
(Dz. U. Nr 92, poz. 1049, z dnia 9 listopada 1999 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U.03.39.338).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
(Dz.U.07.133.924 z dnia 24 lipca 2007 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
(Dz. U. Nr 89, poz. 828, z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

 

Wytworzył:
Jan Batyński
Udostępnił:
Jerzy Stawiarski
(2003-11-05 14:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciania
(2017-11-27 13:15:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X